Met ingang van 2017 organiseert de afdeling Moderne vreemde talen en culturen van de Universiteit van Amsterdam vaardigheidstoetsen – hierna ‘vertaaltoetsen’ genoemd. Via dit formulier kunt u zich voor één of meerdere vertaaltoetsen aanmelden.

___________________________________________________________________________________________

 

Persoonlijke gegevens
Man    Vrouw    
JA    NEE    

Contactgegevens

Aanmelding
Nederlands -> Roemeens
Roemeens -> Nederlands
Nederlands -> Pools
Pools -> Nederlands
Nederlands -> Servisch
Servisch -> Nederlands
Nederlands -> Russisch
Russisch -> Nederlands
Nederlands -> Kroatisch
Kroatisch -> Nederlands
Nederlands -> Tsjechisch
Tsjechisch -> Nederlands
Nederlands -> Nieuwgrieks
Nieuwgrieks -> Nederlands
Nederlands -> Arabisch
Arabisch -> Nederlands
Nederlands -> Hebreeuws
Hebreeuws -> Nederlands
Nederlands -> Catalaans
Catalaans -> Nederlands

Betalingsgegevens
Mij
Derden

__________________________________________________________________________________

 

De kosten voor het afleggen van de vertaaltoets bedragen € 300 per vertaalrichting. De kandidaat heeft het recht om tot één week voor aanvang van de vertaaltoets te annuleren. Dan is € 20 administratiekosten verschuldigd. Bij latere annulering is het volledige bedrag van de vertaaltoets verschuldigd. Er wordt over de prijzen geen btw berekend. Aan de prijzen zoals vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen kunnen jaarlijks verhoogd worden. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling kan het afleggen van de vertaaltoets geweigerd worden.