Soort verzoek
Aanvragen vrijstelling
Goedkeuring keuzevak

N.B.
Keuzevakken, te behalen aan de UvA, hoeven niet via dit formulier te worden aangevraagd. Dit gaat via SIS.

Electives, to be achieved at the University of Amsterdam, do not need to be requested with this form. This goes via SIS.

N.B.
Voor vakken die langer dan 10 jaar geleden (ten behoeve van de bachelor) of langer dan 5 jaar geleden (ten behoeve van de master) zijn behaald, kunnen – vanwege de maximale geldigheidsduur – nooit  vrijstellingen worden verleend.

 

Voor het bacheloressay of de scriptie kan nooit een vrijstelling worden verleend.

 

For courses that have been achieved more than 5 years ago (for the master) because of the maximum period of validity - exemptions will never be granted.

For the bachelor's essay or  master thesis  an exemption can never be granted.