Dit formulier is bedoeld voor contractstudenten die toestemming hebben om vakken te volgen en bijbehorende tentamens af te leggen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen.

 

Vragen met een * zijn verplicht.

Persoonlijke gegevens
Man    Vrouw    
JA    NEE    

Contactgegevens

Aanmelding
Een talenprogramma
Een of meer vakken
Een leergang
NT2 (Nederlands als tweede taal)
Redacteur / Editor

Gegevens vak 1
Semester 1    Semester 2    

Gegevens vak 2
Semester 1    Semester 2    

Gegevens vak 3
Semester 1    Semester 2    

Gegevens vak 4
Semester 1    Semester 2    

Betalingsgegevens

De afdeling Contractonderwijs is gemachtigd om het verschuldigde bedrag* af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.

 

* Tarief 2019-2020:  € 115,- per studiepunt (EC)
Voor UvA-alumni geldt een gereduceerd tarief van € 95,- per studiepunt (EC).
Voor studenten die nog vallen onder het Wettelijk Collegegeldtarief geldt een gereduceerd tarief van € 39,92 per studiepunt (EC).

 

 
Mij
Derden

 

Door het opsturen van de aanvraag verklaart de student akkoord te gaan met inschrijving voor bovenstaande vakken.

De student heeft het recht om tot één week voor aanvang van de colleges te annuleren. Dan is  € 20,- administratiekosten verschuldigd.

Bij latere annulering is het volledige bedrag van het vak/de vakken verschuldigd.